اولین نفری که از تخفیف های ویژه ایران پای با خبر میشه، خودت باش!